รับตรงการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ม.เกษตร กำแพงแสน


    
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เปิดรับตรงสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว     ซื้อใบสมัครและส่งใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555

ที่ ห้อง SIL 101 ชั้น 1 อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

ติดต่อสอบถาม โทร. 088-854-5624, 082-293-6111

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น