สพฐ.ทุ่ม 1,500 ล้าน ปั้นโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

 
UploadImage
สพฐ.ทุ่ม เงิน 1,500 ล้านบาท ปั้น ร.ร.มาตรฐานสากล เพิ่มอีก 1 เท่าตัว โดยคัดจาก ร.ร.ในฝัน วางแผนแจกโรงเรียนละ 3 ล้านเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
       
       นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า สพฐ.เตรียมต่อยอดโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ซึ่งได้เริ่มเปิดตัวไปเมื่อ 3 ปีที่แล้ว โครงการนี้ได้คัดเลือกโรงเรียนทั่วประเทศ ที่มีความพร้อมจำนวน 500 โรง แบ่งเป็น โรงเรียนมัธยมศึกษา 381 โรง และโรงเรียนประถมศึกษา 119 โรง มาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้านต่างๆ เพื่อยกระดับให้เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีข้อกำหนดให้โรงเรียนทุกโรงที่เข้าโครงการ ต้องจัดการการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษให้ได้ ภายในปี 2558 ทั้งนี้ เพราะต้องการให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นได้ดี เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายของโครงการโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2555 นี้ สพฐ.จะคัดเลือกโรงเรียนในฝัน จำนวน 2,626 โรง เพื่อเข้าโครงการโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลรุ่น 2 อีกจำนวน 500 โรง โดยการคัดเลือกนั้นจะมีการประเมินอย่างเข้มข้นทั้งทางด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม และคุณภาพของผู้เรียน ความพร้อมของครู สถานศึกษา โดยเฉพาะความพร้อมในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ 2
       
       “ สาเหตุ ที่ สพฐ.ตัดสินใจขยายผลโครงการนี้ เพราะเห็นว่า ร.ร.สู่มาตรฐานสากลรุ่นแรกนั้น มีการพัฒนาไปได้ค่อนข้างมาก ถึงเวลาต้องต่อยอดแล้ว เพื่อให้ฐานโรงเรียนทั้งหมดได้มีการเคลื่อนสูงขึ้น ปัจจุบัน สพฐ.จำแนกโรงเรียนตามคุณภาพออกเป็น 4 กลุ่ม ไล่เลียงลงมา คือ โรงเรียนนาสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำตำบล และโรงเรียนประจำชุมชน ทั้งนี้  สพฐ.ได้เตรียมงบประมาณไว้ประมาณ 1,500 ล้านบาท สามารถจัดสรรให้โรงเรียนละประมาณ 3 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้พัฒนาโครงสร้าง สถานที่ รวมถึงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วย”นายชินภัทร กล่าว
ข้อมูล...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น