สมศ.พร้อมปรับปรุงโอเน็ตเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                                         UploadImage
     ศ.ดร.ชาญ ณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับมาตรฐานข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ส่ง
ผลให้ สมศ. ต้องกลับมาพิจารณาว่าควรมีการปรับปรุงเกณฑ์ตัวบ่งชี้พื้นฐานในส่วนมาตรฐาน ข้อ 5 เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไม่ โดยเบื้องต้นคณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้น พื้นฐานของ สมศ. ต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยว ข้องเพื่อพิจารณามาตรฐานของข้อสอบโอเน็ตก่อน จากนั้นจึงจะนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหาร สมศ.
   
      "เรื่องที่พบว่าคำถามของข้อสอบบางข้อไม่เหมาะสมนั้น คิดว่าคงเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น อย่าง ไรก็ตาม คงต้องมาดูว่าปัจจุบันข้อ สอบโอเน็ตมีมาตรฐานมากน้อยเพียงใด และแต่ละปีมาตรฐานเท่าเทียมกันหรือไม่ หากพบสิ่งที่สังคมเคลือบแคลงสงสัย สมศ. คงต้องมีการทบทวนเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเหมาะสม"

          ขอบคุณหนังสือพิมพ์โลกวันนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น