10 โรงเรียน เก่งในปีนี้


        หลังจากที่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมานั้น ปรากฏ ว่า จากคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดของผู้มีสิทธิเข้าสอบเกือบ 4 แสนคนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีเพียงวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเท่านั้น ที่ได้คะแนนเฉลี่ยเกินครึ่ง คือ 54.6 คะแนน ส่วนคะแนนเฉลี่ยวิชาอื่น ๆ มีดังนี้

           • วิชาภาษาไทย                   41.8 คะแนน
           •  วิชาสังคมศึกษา                 33.3 คะแนน
           •  วิชาวิทยาศาสตร์                27.8 คะแนน
           •  วิชาศิลปะ                        28.5 คะแนน

           •  วิชาการอาชีพและเทคโนโลยี 48.7 คะแนน
           •  วิชาคณิตศาสตร์                 22.7 คะแนน
           •  วิชาภาษาอังกฤษ               21.8 คะแนนทั้งนี้ 10 อันดับโรงเรียนที่สามารถทำคะแนนเฉลี่ยได้สูงที่สุดของประเทศ    มีดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                                                    64.62 คะแน
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                                                      60.69 คะแนน
3. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย                                                           54.50 คะแน
4. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง                                         54.43 คะแนน
5. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม                    53.30 คะแนน
6. โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์                                                      52.80 คะแนน
7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน                52.56 คะแนน
8. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม                              52.35 คะแนน
9. โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย                                                    52.17 คะแนน
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                51.97 คะแนน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น