ก.ต่างประเทศรับ 100 เยาวชนเข้าค่ายฝึกภาษาสู่อาเซียน

UploadImage

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดค่ายอบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนให้กับเยาวชน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก 3 ปีข้างหน้า

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แถลงเปิดตัวโครงการ "ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน" ของกระทรวงการต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 30 เมษายนถึง 3 พฤษภาคมนี้ ซึ่งเปิดรับสมัครเยาวชนไทย ที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 ให้กับนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 100 คน เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเยาวชนให้เกิดความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เชื่อว่า โครงการนี้จะช่วยพัฒนาเยาวชนไทย ให้มีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ก้าวทันประเทศสมาชิกอาเซียน และได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยเตรียมขยายโครงการต่อเนื่อง ไปยังเยาวชนในต่างจังหวัด

สำหรับเยาวชนที่สนใจ สามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ของกระทรวงการต่างประเทศ
http://www.mfa.go.th/web/2630.php

โดยเบื้องต้น จะนำเยาวชนที่สมัคร 1 พันคนแรก มาสอบคัดเลือกให้เหลือ 100 คนในวันที่ 12 เมษายนนี้ เพื่อเข้าอบรมในชุดแรก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น