น่าทึ่ง” Young Entrepreneur”เรียนฟรีเป็นเถ้าแก่ได้ทันที

UploadImage

หลักสูตรหนึ่งที่ผมชื่นชมและ ทึ่งที่มีสถาบันการศึกษาร่วมกับภาคธุรกิจ บูรณาการขึ้นมาจนเรียกว่าเป็นหลักสูตร ในฝันของคนรุ่นใหม่จริง ๆ ก็คือหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและหอการค้าไทย ได้ร่วมจับมือกับมูลนิธิสิริวัฒนภักดี เปิดหลักสูตรปริญญาตรี สาขาผู้ประกอบการเป็นปีที่ 2 แล้ว

            เมื่อปีที่แล้ว หลักสูตรนี้เปิดตัวฮือฮา มีน้อง ๆ มาสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากและรู้จักกันในนาม“โครงการสร้างผู้ ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม” b-Entrepreneur เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย ที่เน้นสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่พร้อมทั้งความสามารถและจริยธรรม คุณธรรม เรียนรู้การทำธุรกิจด้วยกรณีศึกษา จากการสนับสนุนของสมาชิกสภาหอการค้าทั่วประเทศกว่าหมื่นราย

ที่สำคัญที่ผมชื่นชมมากก็คือ มีการฝึกฝนการเป็นเจ้าของกิจการจริงตั้งแต่ชั้นปีสาม รวมถึงได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 4 ปีการศึกษากับนักธุรกิจชั้นนำของประเทศ   อาทิ  คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ, กอบชัย  จิราธิวัฒน์,วิเลี่ยมอี. ไฮเนคกี้, สาระ ล่ำซำ, ศุภชัย เจียรวนนท์, ฐาปน สิริวัฒนภักดี    เป็นมือโปรระดับชาติทั้งนั้นนะครับ

            ผู้บริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ได้กล่าวย้ำไว้ว่า นอกเหนือจากทำธุรกิจเป็นแล้วยังเน้นให้นักธุรกิจมีจิตวิญญาณการเป็นผู้ ประกอบการและมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย เราไม่อยากเห็นคนเก่งแต่เป็นคนไม่ดี นักธุรกิจที่ดีจะต้องมีจริยธรรม จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อสังคม นี่คือสิ่งที่เราจะปลูกฟังลงไปในตัวนักศึกษาโครงการนี้ทุกคน
           โครงการดังกล่าวจะเปิดรับสมัครให้กับผู้ที่สนใจตั้งบัดนี้ ถึงวันที่ 4 มีนาคม  2555  โดยคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 มีความประพฤติดี มีอุดมคติอยากเป็นนักธุรกิจ โดยโครงการดังกล่าวนี้ นักศึกษายังได้รับสิทธิพิเศษคือได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและได้รับค่าใช้ จ่ายรายเดือนตลอด4 ปีการศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี รายละเอียดดูได้ที่นี่ครับ www.utcc.ac.th

            ในหลักสูตรนี้นอกจากนักศึกษาจะได้รับการสอนวิชาการบริหารธุรกิจทั่วไปแล้ว ยังมีโอกาสได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาทางธุรกิจ (Case Study)โดยมหาวิทยาลัยจะนำกรณีศึกษาของสมาชิกสภาหอการค้าไทยกว่าหมื่นรายทั่ว ประเทศและประสบการณ์ของกรรมการสภาหอการค้าและมหาวิทยาลัยหอการค้ากว่า100 ราย นำมาถ่ายทอดเป็นบทการเรียนการสอน

            หลักสูตรนี้คงจะมีเฉพาะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ทำได้ดี เพราะมีเครือข่ายนักธุรกิจทั่วประเทศและนักธุรกิจชั้นนำที่เป็นสมาชิกสภาหอ การค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จเป็นผู้นำของไทยเหล่านี้จะได้รับนักศึกษาไป inspireในสัดส่วนสามคนต่อหนึ่งท่าน นอกจากนี้สภาหอการค้าไทยยังเตรียมเชิญสถาบัน ICACซึ่งเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการต่อต้านคอรับชั่นจากฮ่องกงมาถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่หลักสูตรในด้านจริยธรรมธุรกิจด้วย

            UploadImageรศ.ดร.เสาว ณีย์ ไทยรุ่งโรจน์อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวเสริมว่า มหาวิทยาลัยฯยังได้จัดอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้านต่างๆ รวมถึงอาจารย์รุ่นใหม่ที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัยไปศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่าง ประเทศ เช่นเดียวกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความสามารถอย่างคุณกอบกาญจน์วัฒนวรางกูรประธานกรรมการ บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ฯลฯ ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักศึกษาโครงการนี้

              “การวัดผลนั้นจะเน้นการปฎิบัติจริงไม่ใช่ทำข้อสอบในกระดาษ โดยจะส่งนักศึกษาไปฝึกงานจริงทุกภาคฤดูร้อนกับบริษัทสมาชิกของหอการค้า เมื่อขึ้นชั้นปีสองก็จะเริ่มเขียนแผนธุรกิจ และชั้นปีที่ 3และ4 ก็ จะลงมือทำธุรกิจจริงและเมื่อจบการศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกได้ว่าจะขายกิจการที่สร้างขึ้นต่อให้ผู้อื่นหรือซื้อต่อ มาดูแลกิจการเอง นับว่าเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการตัวจริง” ที่เราเรียกว่า      b(เบต้า) Entrepreneur  ซึ่งมีคุณสมบัติสำคัญ คือ มีความรับผิดชอบต่อสังคม(Social Responsibility)  มีวิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ (Visionary & Creative)  ผ่านการบ่มเพาะโดยนักธุรกิจชั้นนำ(Groomed by 18++Gurus) และสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจจริงขณะกำลังเรียน(Own Business while Studying)                  
            โครงการนี้ น่าสนใจยิ่ง และตอบสนองต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่เราต้องการคนที่พร้อมเป็น “แม่ทัพ”ได้เป็นอย่างดีครับ...

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น