มจธ.จัด“สนทนาภาษานักออกแบบ”

UploadImage

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมฟังการ “สนทนาภาษานักออกแบบ” ครั้งที่ 4

ในหัวข้อเรื่อง การบรรยาย “เมตา ดีไซน์” และ การแสดงผลงาน “วันแห่งความสุข”
โดย: ศาสตราจารย์กิตติคุณ จอห์น วูด
วิทยาลัยโกลด์สมิธส์แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน และ ศิลปินชาวเยอรมัน อาลมา
ทิสเชลอร์ วูด (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ
วัน เวลา: วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.00-17.00 น.

กำหนดการ:
13.30 น. ลงทะเบียน
14.00 น. เปิดงาน “สนทนาภาษานักออกแบบ” ครั้งที่ 4 โดย ดร. วีระพันธุ์
ชินวัตร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14.10 น. แนะนำกำหนดการของงาน แนะนำประวัติและประสบการณ์การทำงานของ
ศาสตราจารย์กิตติคุณด้านการออกแบบ จอห์น วูด วิทยาลัยโกลด์สมิธส์
แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน โดย ดร. โชคอนันต์ บุษราคัมภากร
14.20 น. มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน
14.30 น. การสนทนาในหัวข้อ “เมตา ดีไซน์”
15.50 น. ถาม-ตอบ
16.00 น. พักทานของว่าง
16.15 น. แนะนำการแสดงศิลปะ “วันแห่งความสุข”และแนะนำศิลปิน อาลมา ทิสเชลอร์
วูด โดย ดร. โชคอนันต์ บุษราคัมภากร
16.25 น. ชมการแสดงศิลปะ
17.00 น. ปิดการสนทนา มอบของที่ระลึกให้กับผู้บรรยายและศิลปิน โดย ดร.
วรสิทธิ์ ตันตินิพันธุ์กุล พร้อมกับแจ้งกำหนดเวลาของการบรรยายครั้งต่อไป
และขอบคุณผู้ร่วมงาน

Poster: http://www.arch.kmutt.ac.th/files/Lecture%20Series%204%20poster.pdf
Card: http://www.arch.kmutt.ac.th/files/Lecture%20Series%204%20card.pdf
Schedule:
http://www.arch.kmutt.ac.th/files/Lecture%2004%20Program%20Schedule.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (SoA+D, KMUTT)
เว็ปไซด์: http://www.arch.kmutt.ac.th
โทรศัพท์ 02-4707888      
โทรสาร 02-452-3792    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น