ม.รังสิตรับม.ปลายอบรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

UploadImage


     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 –15.50 น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวชั่น

     โครงการนี้จัดเพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจและ การบริหาร และเป็นการปลูกฝังความคิดโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการเป็นผู้ประกอบการให้กับ เยาวชนได้สามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคต


     ทั้งนี้ เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 250 คนโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับวุฒิบัตรทุกคน


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณบุบผา จูงใจ             083-706-6547      
คุณบรรจงรัตน์ ขำฉวี              081-705-8277      
 คุณจรัสศรี สุกราสัย             089-774-5575      
หรือ E-mail address: bba_rsu@hotmail.com


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น