พระจอมเกล้าพระนครเหนือให้ทุนเรียนภาษาอังกฤษ

UploadImage


         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษามอบทุนอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ" รุ่นที่ 8เพียง 50ทุนเท่านั้น ! (เปิดรุ่นเดียวในช่วงนี้) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารและการสมัครงานด้วยภาษาอังกฤษ โดยให้ผู้รับทุน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพียง 1,880 บาท จาก 5,500 บาท
 
 
รายละเอียดทุน
 
- ผู้รับทุนจะได้รับหนังสือ คู่มือ และ DVD 3 แผ่น มูลค่ากว่า 1,500 บาท
 
- จะได้รับวุฒิบัตรรับรองของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อจบหลักสูตร
 
 
หลักสูตร
           
หลักสูตร ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (30 ขม.) ประกอบด้วย 7หัวข้อเรื่อง คือ
           
1.การบริหารการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
           
2.การแนะนำตัวและการทักทาย
           
3.การรับโทรศัพท์ทั่วไป
           
4.ลักษณะงานหรือสินค้า
           
5.การรับคำสั่ง
           
6.การเขียนจดหมายสมัครงาน
           
7.การสัมภาษณ์งาน (ได้ฝึกสัมภาษณ์งานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ)
 
คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
           
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป ทุกสถาบัน
           
2.ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ที่สำเร็จการศึกษาระดับปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไป
 
หลักฐานการสมัคร
           
นักศึกษา : สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 แผ่น (พร้อมตัวจริง) หรือ
ผู้สนใจทั่วไป : สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น (พร้อมตัวจริง)
 
การสมัคร
           
ผู้สนใจขอรับทุน พร้อมชำระเงินส่วนที่ต้องรับผิดชอบเอง จำนวน 1,880 บาท ได้ที่ ห้อง214 ชั้น 2อาคาร 76 ตึกสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในวันจันทร์ที่ 6, วันอังคารที่ 7, วันพุธ 8, วันพฤหัสที่ 9 และวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555เวลา 12.30 - 16.30 น.
 
* ในกรณีที่มีผู้ขอรับทุนครบจำนวน จะปิดรับสมัครทันที*
 
หลังจากสมัครและลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับหนังสือภาษาอังกฤษกับงานพร้อมซีดีเสียงไปศึกษาล่วงหน้า
 
 
วัน เวลาในการอบรม รุ่นที่ 8 (อบรมเวลา 08.30 - 17.00 น.)
           
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555    
           
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555
           
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555
           
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555
 
สถานที่ฝึกอบรม
           
ห้องนนทรี 1 และห้อง 301 ชั้น 3 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (อาตาร 76)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
           
โทร. 0-2913-2500   ต่อ 2307, 081-9333476       (อาจารย์นาตยา แก้วใส) /

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น