ศธ.ประกาศรับ โครงการ 1อำเภอ 1ทุนกำลังเรียนชั้น ม.6เรียนดี มีรายได้น้อย

UploadImage

          น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ประกาศดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 โดยประกาศรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสายวิชาชีพ ปีการศึกษา 2554 ที่เรียนดี แต่มีรายได้น้อย เข้าสมัครคัดเลือกเพื่อร่วมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น โดยในปีนี้ได้รับสมัคร จำนวน 1,392 ทุน แบ่งเป็น
1.ผู้รับทุนรัฐบาล จำนวน 928 คน ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้
2. ผู้ใช้ทุนส่วนตัว ซึ่งเปิดให้มีเป็นขึ้นครั้งแรก จำนวน 464 คน และมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมด้านภาษา วิชาพื้นฐาน และทักษะที่จำเป็นก่อนเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ ตามที่โครงการกำหนด


          สำหรับข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 พบว่า มีนักเรียนจากทั่วประเทศยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,622 คน แบ่งเป็น สมัครเข้าร่วมประเภท ทุนรัฐบาล จำนวน 1,522 คน และทุนส่วนตัว 100 คน อย่างไรก็ตาม ศธ.ตั้งเป้าจะมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 5,000 คน และเชื่อว่าในช่วงเวลารับสมัครที่เหลืออยู่นั้นจะมีนักเรียนให้ความสนใจ สมัครเข้ามาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ภายหลังดำเนินการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 ไปตั้งแต่ปี 2549 นั้น ก็เว้นวรรคไปเป็นเวลา 5 ปี จึงได้มีการเปิดรับสมัครในรุ่นที่ 3 ในปี 2555 จึงอยากให้นักเรียนที่สนใจสมัครเพื่อรับการคัดเลือก โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2628-5646 ต่อ 115,117
ขอบคุณหนังสือพิมพ์แนวหน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น