สอบโอเน็ตราบรื่น ไม่มีรายงานทุจริต


             นางฉวีวรรณ คลังแสง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)เดินทางตรวจสอบสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O- NET) ที่โรงเรียนบางกะปิ ซึ่งเป็นการสอบในวันที่สองโดยจัดสอบ 3 วิชา ได้แก่ภาษาไทยวิทยาศาสตร์ และสุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และเมื่อวันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมาได้จัดสอบ 3 วิชา ได้แก่สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

          นางฉวีวรรณ กล่าวว่าในการสอบโอเน็ตทั้งสองวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่พบรายงาน ปัญหาใดๆโดยในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เข้ามาช่วยในเรื่องการตรวจสอบสนามสอบทั่วประเทศด้วย

          รศ.ดร.สัมพันธ์กล่าวว่า ปีนี้มีสนามสอบ 380 แห่ง มีนักเรียนเข้าสอบ 397,177 คนในจำนวนนี้มีนักเรียนชั้นม.6 และเทียบเท่าอีกกว่า3,000 คน ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาแสดงถึงการให้ความสำคัญกับการเข้าสอบสนามโอเน็ตมาก ขึ้นเนื่องจากคะแนนจากการสอบโอเน็ตจะสามารถนำไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย แล้วยังสามารถนำไปใช้สมัครงานในบางแห่งได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามปีนี้มีเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษแบ่งเป็นตาบอดมองไม่ เห็น 28 คนมองเห็นเลือนราง 18 คน และเด็กที่ต้องการให้มีผู้ช่วยรวมแล้ว 24 คน ทั้งนี้สทศ.จะประกาศผลสอบภายในวันที่ 10 เม.ย.นี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของ สทศ.www.niets.or.th เพื่อให้นักเรียนได้นำคะแนนไปใช้ทันสมัครแอดมิสชั่นส์

ขอบคุณหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น