สทศ.ยอมรับข้อสอบโอเน็ตแรงแต่ออกตามหลักสูตรพื้นฐานศธ.

UploadImage

         นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)กล่าวแถลงข่าวชี้แจงเกี่ยวกับข้อสอบในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ของช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2554 ที่จัดสอบเมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ว่าที่มีข่าวว่านักเรียน ม.6 นำตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตปีล่าสุดโพสต์ผ่านเว็บไซต์ชื่อดังระบุว่าข้อสอบหลาย ข้อไม่เหมาะสม อาทิ วิชาสุขศึกษาที่ถามว่า "หากเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมา ต้องทำอย่างไร" โดยมีคำตอบให้เลือก 4 ข้อคือก.ชวนเพื่อนไปเตะบอล ข.ปรึกษาครอบครัวค.ไปเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศ และง.ชวนเพื่อนสนิทไปดูหนังนั้นขอชี้แจงว่าข้อสอบดังกล่าวออกตามหลักสูตรการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ของผู้เรียนจบช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) ที่ได้กำหนดจุดเน้นไว้อาทิการแสดงออกถึงความรัก ความเอื้ออาทร ความเข้าใจในอิทธิพลของครอบครัว เพื่อนสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศ การดำเนินชีวิต และวิถีชีวิตที่มีความสุขเป็นต้น

          "ผมได้เชิญผู้ออกข้อสอบ วิชาสุขศึกษามาชี้แจงแล้วพบว่าเนื้อหาข้อสอบเป็นไปตามหลักสูตรที่ สทศ.เคยประกาศลงเว็บไซต์ตั้งแต่ก่อนจัดสอบซึ่งเนื้อหาเป็นการวัดความจำที่ อยู่ในตำรา ทั้งนี้ผมคิดว่าข้อสอบที่ตกเป็นข่าวเพราะคนในสังคมอาจมองว่าไม่เหมาะสมซึ่ง สทศ.ยอมรับว่าโจทย์อาจรุนแรงเกินไป แต่ สทศ.ไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นเบื้องต้นได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมความเห็นของ เด็กในเว็บไซต์ต่างๆเพื่อนำไปวิเคราะห์ปรับรูปแบบการออกข้อสอบในปีหน้า อย่างไรก็ตามข้อสอบโอเน็ตที่นักเรียนไปโพสต์ขึ้นเว็บไซต์ มีเนื้อหาไม่ถูกต้องสมบูรณ์ทั้งหมดเพราะอย่างโจทย์ที่นำมาเผยแพร่ จริงๆแล้วถามว่า ในค่านิยมที่ดีจะปฏิบัติตนอย่างไรหากเกิดอารมณ์ทางเพศ ซึ่งก็อยู่ในหลักสูตรวิชาสุขศึกษา ในสาระที่ 2 เรื่อง ชีวิตและครอบครัวในมาตรฐานเรื่องค่านิยมที่ดีเรื่องเพศและเข้าใจธรรมชาติของ การเกิดอารมณ์ทางเพศโดยเนื้อหาได้เขียนวิธีแก้สำหรับผู้ที่เกิดอารมณ์ดัง กล่าวให้แสดงการปลดปล่อยด้วยการออกกำลังกายและเล่นกีฬาฉะนั้นคำตอบที่ถูกคือ ข้อก.ชวนเพื่อนไปเตะบอลซึ่งเป็นการให้เด็กคิดวิเคราะห์แทนการท่องจำ ตรงตามวัตถุประสงค์การออกข้อสอบของสทศ." นายสัมพันธ์กล่าว

          นายสัมพันธ์กล่าวว่า นอกจากนี้โจทย์ที่สทศ.ถามว่า ข้อใดเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศที่เรียกว่า "ลักเพศ"โดยมีคำตอบให้เลือก5 ข้อ คือ ก.การมีความสุขทางเพศกับการสะสมชุดชั้นในเพศตรงข้ามข.การมีความสุขทางเพศกับ การสวมชุดของเพศตรงข้ามค.การมีความสุขทางเพศกับการแอบมองตามห้องน้ำ ง.การมีความสุขทางเพศกับเพศเดียวกันจ.การมีความสุขทางเพศกับการอวดอวัยวะเพศ ซึ่งคำตอบที่ถูกคือข้อ ข.ซึ่งมีอยู่ในหลักสูตรเช่นเดียวกันทั้ง นี้ สทศ.จะประกาศผลสอบโอเน็ตชั้น ม.6 วันที่ 10 เมษายน ส่วนการสอบโอเน็ตชั้น ป.6 จะสอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ชั้น ม.3 สอบวันที่28-29 กุมภาพันธ์ และประกาศผลพร้อมกันวันที่ 28 เมษายน

ขอบคุณหนังสือพิมพ์มติชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น