เปิดคัดบุคคล องค์กร สื่อ รับรางวัลประชาบดี

       UploadImage

  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคล องค์กร สื่อ เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล “ประชาบดี”สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2555 โดยปีนี้กำหนดกรอบประเภทและการสรรหาผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้ที่อยู่ใน ภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น

รายละเอียดรางวัล
1.ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้ที่อยู่ในภาวะลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น 4 ประเภท
            1.1 ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้ที่อยู่ในภาวะลำบาก
                1.2 องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะลำบาก
                1.3 สื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ ผู้อยู่ในภาวะลำบาก
                1.4 บุคคลผู้อยู่ในภาวะลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น
2.             กรอบการสรรหาผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น
                2.1 ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก
                2.2 องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะลำบาก
                2.3 สื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ ผู้อยู่ในภาวะลำบาก
                2.4 บุคคลผู้อยู่ในภาวะลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น

การรับสมัคร
                3.1 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.opp.go.th/information_newsdetail.php?Page=1&id=1276&category=1
                3.2 ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤษภาคม 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น