สมัครเทียบประสบการณ์อาชีพ เพื่อรับวุฒิม.6 ภายใน 8 เดือน

"เลขาฯ กศน."คาด ปชช.หลักแสนคน จะสนใจสมัครเทียบประสบการณ์อาชีพ เพื่อรับวุฒิม.6 ภายใน 8 เดือน


          ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความคืบหน้ากรณีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ ศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สนองนโยบายนายสุชาติธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ที่มีเป้าหมายให้คนไทยทุกคน ได้เรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนต่อในระดับ ปริญญาตรีโดยเตรียมจัดทำโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน ให้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) อย่างมีคุณภาพภายใน 8 เดือน

          โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่และประสบความสำเร็จ มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และเรียนจบชั้น ม.3 มาแล้ว อาทิกลุ่มแรงงาน เกษตรกรชาวนา ชาวไร่ ฯลฯได้เข้ารับการเทียบประสบการณ์อาชีพที่ศูนย์ กศน.ทั่วประเทศตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 หรือประมาณเดือนพฤษภาคมที่จะถึงก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติและเข้าสู่การประเมินความรู้ทางวิชาการเพื่อให้ได้รับ วุฒิ ม.6 นั้น


          เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.กล่าวว่าโครงการดังกล่าว คาดว่าจะมีประชาชนที่ยังไม่จบชั้น ม.6 มาสมัครเทียบประสบการณ์อาชีพจำนวนหลักแสนคนและน่าจะเป็นกลุ่มแรงงานในโรงงาน เจ้าของกิจการและเจ้าของธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะทำให้สามารถต่อยอดศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าได้เช่น เมื่อเรียนจบชั้น ม.6 ก็เรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ระยะเวลาที่จะเรียนจบชั้น ม.6 ในโครงการนี้อาจจะจบเร็วกว่า 8 เดือนก็ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล หากใครเทียบประสบการณ์อาชีพผ่านและเข้าสู่กระบวนการเรียน แล้วสามารถสอบวัดความรู้ผ่านในวิชาที่กำหนดเช่นภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ก็จะได้รับวุฒิ ม.6 จาก กศน.เลย โดยกศน.จะเปิดให้เทียบประสบการณ์อาชีพได้ปีละ 4 ครั้ง หรือภาคเรียนละ 2 ครั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกคนŽ

          เลขาธิการ กศน.กล่าวและว่าผู้ที่จะมาเทียบประสบการณ์อาชีพ เพื่อให้จบชั้น ม.6 จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับชั้นม.3 ด้วย แต่หากยังไม่จบ ม.3 ก็สามารถไปเทียบประสบการณ์อาชีพเพื่อให้จบชั้น ม.3 ได้ก่อนจะมาเทียบให้จบชั้น ม.6 ต่อไป

           นายประเสริฐกล่าวต่อว่านอกจากการเทียบประสบการณ์อาชีพเพื่อให้จบชั้น ม.6 ภายใน 8 เดือนดังกล่าวแล้วกศน.ยังจะเปิดให้ผู้ที่มีอาชีพอยู่แล้วมาเรียน กศน.แบบพบกลุ่มและเรียนแบบทางไกลได้อีกทางเลือกหนึ่ง  โดยจะใช้เวลาเรียนประมาณ 1 ปีซึ่งจะเร็วกว่าระบบการเรียนของ กศน.ทั่วไปที่จะใช้เวลาเรียน 2 ปี โดยกศน.จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ กศน.ที่มีรัฐมนตรีว่าการ ศธ.เป็นประธานให้ปรับระเบียบใหม่ดังนี้

1.การเรียนแบบพบกลุ่ม จากหลักสูตร ม.6 ต้องเรียน 56 หน่วยนั้น ก็จะขอปรับเป็นเรียนภาคเรียนละ 17 หน่วย จำนวน 2 ภาคเรียน รวม 34 หน่วย ส่วนที่เหลืออีก 22 หน่วย จะใช้วิธีเทียบประสบการณ์อาชีพแทนโดยจะใช้เวลาเรียนประมาณ 1 ปี ก็เรียนจบชั้น ม.6 ได้

2.การเรียนแบบทางไกลจากหลักสูตร ม.6 ต้องเรียน 76 หน่วย จะเปิดให้เรียนภาคเรียนละ 23 หน่วยและที่เหลืออีก 30 หน่วย ให้เทียบประสบการณ์อาชีพแทน ซึ่งจะใช้เวลาเรียนประมาณ 1 ปีก็จะจบชั้น ม.6 ได้เช่นกัน

          ด้านนางสุนันท์ ศรีรัตนกุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท อาซาฮีเทค อลูมิเนียม จำกัด กล่าวว่าปัจจุบันบริษัทมีพนักงานจำนวนกว่า 3,000 คน และมีพนักงานที่ยังไม่จบชั้น ม.6 บางส่วนและที่ผ่านมามีความร่วมมือเพื่อยกระดับการศึกษาของพนักงานโดยให้ เรียนกับ กศน. ฉะนั้นการที่ กศน.เปิดให้เทียบประสบการณ์อาชีพและใช้เวลาเรียนประมาณ 8 เดือน ก็สามารถเรียนจบชั้น ม.6 ได้ถือเป็นสิ่งที่ดีที่จะให้โอกาสทางการศึกษารวมทั้งส่งเสริมการศึกษาแก่ บุคคลที่ไม่ได้เรียนหนังสือ อย่างไรก็ตามตนคิดว่าสิ่งสำคัญที่ กศน.ต้องดำเนินการคือการกำหนดมาตรฐานที่จะเทียบประสบการณ์อาชีพเพื่อให้การ เทียบดังกล่าวมีคุณภาพ

ขอบคุณหนังสือพิมพ์มติชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น