น.ศ.เทคโนฯไทย-ญี่ปุ่นชนะออกแบบรถเซลส์เชื้อเพลิง

.ศ. คณะ IT สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมกิจกรรม H2 CAR ออกแบบรถไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง

               นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)เข้าร่วมกิจกรรม   H2 CAR ออกแบบรถไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท ฮอริซอน ไทยแลนด์ จำกัด

                กติกาการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรถต้นแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกแบบดีไซน์ เน้นแนวคิดในเรื่องของพลังงานสะอาด (CLEAN ENERGY)โดยใช้โปรแกรมออกแบบ อาทิ illustrator หรือ Photoshop โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับการกด Like ทาง Facebook มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะเลิศ

                ผลการแข่งขันกิจกรรมH2 CAR ออกแบบรถไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ฐิติภรณ์  เอื้อถาวรธรรม นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)
ชั้นปีที่ 4 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)ได้รับรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
และรางวัลชมเชย ได้แก่ นายดุลภัทร์  จิรัฐติกาลโชติ ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท

UploadImage

UploadImage

UploadImage
รูปภาพรถต้นแบบบริษัท ฮอริซอน ไทยแลนด์ จำกัด

UploadImage
รูปภาพที่ออกแบบโดยน.ส.ฐิติภรณ์  เอื้อถาวรธรรมนักศึกษาคณะ ITชั้นปีที่ 4สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

TNI สถาบันอุดมศึกษามิติใหม่ สไตล์ญี่ปุ่น แบบ Monozukuri
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยระบบ GAT-PAT และ ระบบ Admissions
Tel.02-763-2601-5  WWW.TNI.AC.TH

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น