รัฐบาลออสเตรเลียให้ 200 ทุนเรียนผู้นำอนาคต

UploadImage

รัฐบาลออสเตรเลีย มอบทุนสำหรับผู้นำในอนาคต  (Australian Leadership Awards - ALA) ภายใต้โครงการริเริ่มทุนการศึกษาออสเตรเลีย (Australia Awards) แก่นักศึกษาต่างชาติทั่วโลก จำนวน 200ทุน/ปี โดยปีนี้ผู้สมัครจากประเทศไทยที่ปฏิบัติหน้าที่หลักในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับจังหวัด นราธิวาส ปัตตานี และยะลา หรือเป็นผู้พำนักอาศัยในสามจังหวัดดังกล่าว จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

          คุณสมบัติผู้สมัคร

          - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี

          - ผลคะแนน IELTS 6.5ขึ้นไป หรือผลคะแนน TOEFL 580/237/92

          - ต้องได้รับจดหมายตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย

          - ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากต่างประเทศ ในระยะ 2ปีก่อนสมัครขอรับทุน

          ช่วงเวลาการรับสมัคร

          เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30เมษายน 2555
     
       สำหรับผู้สมัครจากประเทศไทย

          ผู้สมัครจากประเทศไทยที่ปฏิบัติหน้าที่หลักในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี และยะลา หรือเป็นผู้พำนักอาศัยในสามจังหวัดดังกล่าว จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

          ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://oasis.ausaid.gov.au และ สามารถศึกษาข้อมูลโดยละเอียดได้ที่ www.ausaid.gov.au/scholar/publications.cfm
ข้อมูล:การศึกษาวันนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น