ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลรัสเซียหมดเขต 15 พ.ค.2555

      รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย ได้จัดสรรทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ให้แก่ประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
      ทุน ดังกล่าวมีจำนวน ๓๐ ทุน แบ่งเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ๒๐ ทุน และระดับปริญญาเอก ๑๐ ทุน โดยในจำนวนทุนทั้งหมดนี้เป็นทุนสำหรับสาขาการแพทย์ จำนวน ๖ ทุน 

      ผู้สมัครทุนการศึกษาดังกล่าวจะต้องส่งเอกสารใบสมัครให้กระทรวงศึกษาธิการสหพันธ รัฐรัสเซีย ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.russia.edu.ru/enter/2012 และกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.russia.edu.ru/forma/2012 

      นัก ศึกษาต่างชาติที่ได้รับทุนนี้จะได้รับเงินสนับสนุนค่าครองชีพทุกเดือนและมี ที่พักในหอพักนักศึกษา ซึ่งเทียบเท่ากับนักศึกษารัสเซีย อย่างไรก็ตาม นักศึกษาต่างชาติจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากประเทศของตนไปยัง สถาบันการศึกษาที่จะศึกษา ค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่จะไปรับเมื่อเดินทางไปถึงสหพันธรัฐรัสเซีย (ประมาณ ๒๕๐ ดอลลาร์สหรัฐ) และค่าประกันสุขภาพ (ประมาณ ๒๕๐ ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น