พิเศษพบคณบดีและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยแพทย์ชั้นนำจากประเทศจีน

UploadImage

ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ  จีนฝรั่งเศสเยอรมันสวีเดนอิตาลี อังกฤษอเมริกา
พิเศษพบคณบดีและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยแพทย์ชั้นนำจากประเทศจีน

  • HuazhongUniversityof Science and Technology
  • ChinaMedical University
  • SunYat-Sen University
  • JiamusiUniversity
  • QingdaoUniversity
หลักสูตรแพทยศาสตร์(แผนปัจจุบัน) ภาคภาษาอังกฤษ –ไม่ต้องสอบเข้า หลักสูตรรับรองโดยองค์การอนามัยโลก และแพทยสภาไทย

สะดวกที่ไหนพบกันที่นั่นค่ะ ในงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเซนต์ตอบรับเบื่องต้นให้(กรณีนำทรานสคริปฉบับภาษาอังกฤษมาด้วย) 

สำหรับนักเรียนที่จะไปประเทศอื่นๆเช่น อเมริกา อังกฤษ ฝั่งเศส เยอรมัน อิตาลี แคนาดา มีเจ้าหน้าคนไทยมาแนะแนวให้เช่นกันค่ะ

  1. อุดรธานี23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 –17 .00 น. ณ ห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
  2. เชียงใหม่24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.00 -18.00 น. ณ บริเวณชั้น 2 อาคารเชียงใหม่ศิริพานิช ถนนห้วยแก้ว(ตรงข้ามกับโรงเรียนสารพัดช่าง)
  3. กรุงเทพฯ25 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 –18.00 น. ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักาณศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  4. สุราษฎร์ธานี27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 –15.00 น. ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนธิดาแม่พระ จ.สุราษฎณ์ธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น