มธ. ปรับแผน เหมาจ่ายค่าหน่วยกิต เริ่มปีการศึกษา 55

มธ.ปรับ แผนใหม่ เก็บค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย เริ่มปีการศึกษา 2555 อธิการบดีย้ำไม่ได้ปรับเพื่อเพิ่มรายได้ให้มหา’ลัยแต่เพื่ออำนวยความสะดวก แก่นักศึกษา

       ศ.ดร.สมคิดเลิศ ไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่าในปีการศึกษา 2555 นี้ มธ.จะปรับระบบการเก็บค่าหน่วยกิตการเรียนของนักศึกษาจากเดิมใช้ระบบคิดเป็น หน่วยกิต มาเป็นการคิดแบบเหมาจ่ายเพื่อสะดวกในการบริหารจัดการและเกิดประโยชน์กับนัก ศึกษาเพื่อที่จะได้เรียนจนจบหลักสูตรไม่ต้องมาแบ่งจ่ายเทอมต่อเทอม
    
  
       "หากนักศึกษาคนใดเรียนยังไม่จบหลักสูตรก็สามารถเรียนต่อไปได้โดยไม่ ต้องจ่ายเพิ่มอีก แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือไม่เกิน 7 ปี ทั้งนี้ ปัจจุบัน มธ. เก็บค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีนั้นอยู่ที่หน่วยกิตละประมาณ 400 บาทส่วนระดับปริญญาโท หน่วยกิตละประมาณ 1,500 บาทหากเก็บแบบเหมาจ่ายจะต้องอยู่กับแต่ละหลักสูตรเพราะค่าเรียนแต่ละหลัก สูตรไม่เท่ากัน" ศ.ดร.สมคิดกล่าว
      
       อธิการมธ.กล่าวต่อไปว่า ค่าหน่วยกิตของ มธ.นั้น ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่แพงมากนักและมหาวิทยาลัยยังสามารถบริหารจัดการได้ ไม่ถึงกับต้องไปขึ้นค่าหน่วยกิตกับนักศึกษาซึ่งการขึ้นค่าหน่วยกิตถือเป็น เรื่องของแต่ละมหาวิทยาลัย ที่สามารถตัดสินใจได้เองหากมหาวิทยาลัยใดที่มีรายได้น้อย ไม่สามารถดูแลตัวเองได้การขึ้นค่าหน่วยกิตก็อาจเป็นสิ่งจำเป็นเพราะขณะนี้ บางแห่งยังเก็บค่าเรียนอยู่ที่หน่วยกิตละ 300 บาท
      
       "ขณะที่ปัจจุบันต้นทุนการผลิต นิสิตนักศึกษาต่อหัวอยู่ที่ประมาณ 800- 1,000 บาท แต่อยากให้การขึ้นค่าหน่วยกิตเป็นทางออกสุดท้ายเพื่อไม่ให้นักศึกษาเดือด ร้อน การพิจารณาปรับระบบการปรับการเก็บค่าหน่วยกิตของมธ.ครั้งนี้ ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานว่ามหาวิทยาลัยจะต้องมีรายได้เพิ่มแต่เป็นการปรับเพื่อ ให้ระบบง่าย สะดวกและเกิดประโยชน์กับนักศึกษาจริงๆ" อธิการ มธ.กล่าวทิ้งท้าย
ขอบคุณหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น