รับตรง 11 จังหวัด แพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.บูรพา

UploadImage

          มหาวิทยาลัยบูรพา และวิทยาลัยการแพทย์อภัยภูเบศร สถาบันพระบรมราชชนก ได้ร่วมเป็นภาคีในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำปี 2555 ระบบจัดสรรตามจังหวัด 11 จังหวัดดังนี้ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง ภาคตะวันตก กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี รับสมัครวันที่ 22 กุมภาพันธ์  -7 มีนาคม 2555

เกณฑ์การคัดเลือก
พิจารณาจาก GPAX 30% GAT 30% PAT2 40% และสอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร


ช่วงวันรับสมัครทาง internet : 22 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 07 มีนาคม 2555
วันที่เริ่มประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 19 มีนาคม 2555
วันที่เริ่มสอบสัมภาษณ์ : 24 มีนาคม 2555
วันที่เริ่มตรวจร่างกาย : 24 มีนาคม 2555
วันประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน : 28 มีนาคม 2555
วันที่เริ่มยืนยันสิทธิ์ : 31 มีนาคม 2555


สมัครได้ที่ http://e-admission.buu.ac.th/script/progAppMenu.php
 


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2222 ต่อ 2643, 2710, 0-3839-0520 โทรสาร 0-3874-5794

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น