10 มหา' ลัยจับมือยกระดับชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน

UploadImage

เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (Thai UNISERV.) ประกอบด้วย 10มหาวิทยาลัยไทย คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มรภ.พระนครศรีอยุธยา, มรภ.อุตรดิตถ์, มรภ.มหาสารคาม และ มรภ. อุดรธานี เตรียมจัดงาน “สัปดาห์การบริการวิชาการ” 19-20มีนาคมนี้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
     
       ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อธิการบดี ม.รภ.พระนครศรีอยุธยากล่าว ว่า มหาวิทยาลัยไทย มีพันธกิจหลักประการหนึ่งนอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตและการวิจัย คือ การให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีในมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรม การเป็นที่ปรึกษา เป็นต้น
     
       "มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีจุดเด่นมีองค์ความรู้หรือจุดเด่นไม่เหมือนกัน ควรจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน หรือนำองค์ความรู้ที่เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ มาช่วยแก้ปัญหาให้กับพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยของตนเอง จึงกำหนดจัด “สัปดาห์บริการวิชาการ” ขึ้นในวันที่ 19 - 20มีนาคม 2555ณ ศูนย์ปฏิบัติการ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา” ดร.บูรพาทิศกล่าว
     
       ขณะเดียวกัน ศ.ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัตน์ ผอ.สำนักบริการวิชาการ มช. กล่าวเสริมว่า ภายในงานสัปดาห์วิชาการจะมีการจัดนิทรรศการผลงานการให้บริการวิชาการ การจัดประชุม และเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่าย Thai UNISERV. ประเด็นหลักที่สำคัญที่จะคุยกันคือ การเตรียมความพร้อมประชาชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015โดยมี รมว. กระทรวงศึกษาธิการ และอธิบดีกรมอาเซียน เป็นผู้บรรยายพิเศษ
     
       ทางด้าน รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มข. กล่าวถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “Thai UNISERV. จะมีความร่วมมือกันเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะลงนามความร่วมมือเบื้องต้น (Initial Agreement) ระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในวันที่ 20มีนาคม 2555ที่ มหาวิทยาลัยบูรพา Thai UNISERV. จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยการศึกษาดูงาน และร่วมมือกันทำงาน
     
       "มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญร่วมให้ความช่วยเหลือที่วิทยาลัยครูที่แขวงเชียง ขวาง และมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต และจะจัดสัมมนาระดับนานาชาติในประเด็นเตรียมชุมชนสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี นี้ และอยากจะเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศไทยเข้าร่วมการสัมมนาในงาน สัปดาห์วิชาการครั้งนี้เพื่อจะร่วมมือกันพัฒนาประเทศชาติร่วมกัน และจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในที่สุด" รศ.ดร.อำนวย กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น