วิศวะ มธ.ขยายเวลาการรับสมัครโครงการ iPEN-iee

UploadImage

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลื่อนกำหนดการเปิดรับสมัคร ในโครงการiPEN-iee จากเดิม ไปจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 564 3001-9 ต่อ 3279 หรือ 083 268 3217

รายละเอียดการรับสมัคร
A. ยื่นคะแนนมาตรฐาน ครบทั้ง 2 หมวดวิชา  ดังนี้
1.  หมวดวิชาคณิตศาสตร์ ยื่นผลคะแนน PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) อย่างน้อย 40%
2.  หมวดวิชาความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ หรือ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ยื่นผลคะแนน PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) อย่างน้อย 40%

รับสมัคร
 
วันสอบสัมภาษณ์
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ทางเว็บไซต์)
กำหนดชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษา*
1 ต.ค. 54 – 29 ก.พ. 55
9 มี.ค. 55
14 มี.ค.  55
15 มี.ค. – 20 มี.ค.55
B. สอบข้อเขียน
กรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนมาตรฐานน้อยกว่า 40% ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนโดยตรงกับโครงการฯ ประกอบด้วย 2 หมวดวิชาคือ หมวดวิชาคณิตศาสตร์  และความถนัดวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียด

เดิม

ขยายเป็น
รับสมัคร
1 ต.ค. 54 – 20 ม.ค. 55 1 ต.ค. 54 – 29 ก.พ. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ ทางเว็บไซต์ www.engr.tu.ac.th


20  ม.ค.552  มี.ค.55
สอบข้อเขียน
วิชาความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ (09:00 - 10:30 น.),
วิชาคณิตศาสตร์ (11:30 - 13:00 น.)
23 ม.ค.55

3 มี.ค.55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ทางเว็บไซต์ www.engr.tu.ac.th26  ม.ค.55
7  มี.ค.55
สอบสัมภาษณ์ (09:00 - 12.00 น.)

30  ม.ต.55

9  มี.ค.55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์
www. engr.tu.ac.th


2 ก.พ.55


14 มี.ค.55
กำหนดชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษา*

6 ก.พ.  -10 ก.พ.55

15 มี.ค.  -20 มี.ค.55

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น