พบส่อทุจริต'GAT-PAT'2กรณีชงบอร์ดสทศ.ฟันปลายม.ค.นี้

UploadImage

          เมื่อวันที่ 5 มกราคม นายสัมพันธ์พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่าตามที่สทศ.จัดทดสอบความถนัดทั่วไป(GAT) และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ(PAT) ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24-27 ธันวาคมที่ผ่านมานั้น ขณะนี้สทศ.ได้ทำหนังสือถึงศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ขอให้รายงานผลการสอบมายังสทศ. ภายหลังพบว่ามีสนามสอบ 2 แห่ง ที่พบนักเรียนส่อทุจริต คือ กรณีที่ 1 นักเรียนหญิงของสนามสอบโรงเรียนแห่งหนึ่งนำกล้องขึ้นมาถ่ายวิดีโอระหว่างที่ รอออกนอกห้องสอบดังนั้นกรรมการคุมสอบจึงถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานกรณีนี้ถือว่า ทำผิดระเบียบการสอบและส่อทุจริตและกรณี ที่ 2 สนามสอบโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย แจ้งว่าช่วงระหว่างที่สอบมีเสียงดังเนื่องจากมีการจัดงานวันคริสต์มาสขณะที่ นักเรียนบอกว่าข้อสอบยากมากทำให้เครียดดังนั้นผู้ปกครองที่มารอบุตรหลานขอ ให้ขยายเวลาออกไปอีก 15 นาทีซึ่งกรรมการคุมสอบก็อนุญาตให้ขยายเวลาสอบได้ ส่วน ศูนย์สอบอื่นนั้นยังไม่มีรายงานการทุจริตเข้ามาเพิ่มโดยขณะนี้แต่ละศูนย์สอบ กำลังส่งข้อสอบและรายงานข้อมูลการสอบมายัง สทศ. และสทศ.จะนำรายละเอียดรวมถึงข้อมูลการทุจริตทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรม การบริหารสทศ. เพื่อตัดสินในปลายเดือนมกราคมนี้

          นายสัมพันธ์กล่าวต่อว่าสำหรับการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา เพื่อให้มหาวิทยาลัยต่างๆนำคะแนนไปใช้ประกอบการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ประจำปีการศึกษา 2555 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 7-8 มกราคมนั้นสทศ.ได้ย้ำไปยังศูนย์สอบทุกแห่งขอให้กำชับไปยังสนามสอบให้เคร่งครัดและดูแลให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ มีการทุจริตเกิดขึ้นและให้ย้ำนักเรียนปฏิบัติตามระเบียบการสอบอย่างเคร่ง ครัด ส่วนนักเรียนที่จะสอบก็ขอให้เข้ามาตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและสนามสอบให้เรียบ ร้อยจะได้ไม่มีปัญหา