ศึกษาศาสตร์ มก. จัดเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 54

UploadImage

          คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการแข่งขัน ศึกษาศาสตร์ เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 54  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต/นักศึกษาและประชาชนรักการ ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนทั่วไปในฐานะที่ คณะศึกษาศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ ในวันเสาร์ที่ 14มกราคม 2554 บริเวณหน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ค่าสมัคร
1. นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ท่านละ 40บาท
2. อาจารย์ บุคลากร มก. และบุคคลทั่วไป ท่านละ 60บาท
3. สมัครทั้งครอบครัว (พ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองและลูกอย่างน้อย 3คน) ครอบครัวละ 100บาท

สถานที่สมัคร
1. นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัครล่วงหน้าที่ โรงเรียนสาธิตฯ
2. นิสิต/นักศึกษา สมัครล่วงหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์
3. บริเวณหน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก. วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ระหว่างเวลา 05.30 - 06.30น. น.


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8268, 0-2942-8274และ0-2942-8277
หรือที่เว็บไซต์ http://www.edu.ku.ac.th/minimarathon54/