สทศ.เปิดยื่นขอดูกระดาษคำตอบ GAT PAT

 สทศ.เปิดให้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555
และวิชาสามัญ 7วิชา 
- เปิดให้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ วันที่ 31มกราคม ถึง 7กุมภาพันธ์ 2555
- รับยื่นคำร้อง เวลา 8.30 - 16.00น.
- วิธิการยื่นคำร้อง ยื่นด้วยตนเอง ที่ สทศ.
- ให้บริการดูกระดาษคำตอบ วันที่ 25กุมภาพันธ์ 2555
   (สทศ.จะให้บริการตามลำดับการยื่นคำร้อง)UploadImage

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.niets.or.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น