รับตรง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ) คณะวิทย์ฯ มธ.

UploadImage

          ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาโครงการ ปริญญาตรีภาคพิเศษ (กรณีสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีประจำปีการศึกษา 2555  (กรณีสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)  สมัครด้วยตนเองตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2555

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.cs.tu.ac.th/, http://sci.tu.ac.th หรือ สามารถรับได้ที่ ศูนย์รังสิต โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารบรรยายรวม 2 ชั้น 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น