ต้นกล้าไบโอเทค ม.รังสิต

ม.รังสิต มอบทุน “ต้นกล้าไบโอเทค” ประจำปี 2555 มอบทุนเรียนดีตลอดหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรต่อเนื่องจนจบปริญญาโท (5 ปี) แก่นักเรียน ม.ปลาย และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาที่เกี่ยวข้อง) จำนวน 10 ทุน
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนเรียนดีตลอดหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรต่อเนื่องจนจบปริญญาโท (5 ปี) แก่นักเรียน ม.ปลาย และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาที่เกี่ยวข้อง) จำนวน 10 ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ –วันที่ 15 มีนาคม 2555
สำหรับผู้สมัครขอรับทุน “ต้นกล้าไบโอเทค” ต้องมีผลการเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.00 สายวิทยาศาสตร์ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัญฑิต (สาขาที่เกี่ยวข้อง) สำหรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ และขอใบสมัครได้ที่ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร.080-780-1112

http://www.rsu.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น