ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย

UploadImage

         ธนาคารกสิกรไทยให้ทุนเรียนฟรีต่างประเทศ ให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และประเทศจีน โดยผู้สมัครต้องเป็นโสด อายุไม่เกิน 30 ปี จบปริญญาตรีและมีผลารทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด เปิดรับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง 31 มีนาคม 2555

รายละเอียดทุน
ทุนที่ 1 เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
ทุนที่ 2 เรียนต่อสหราชอาณาจักร
ทุนที่ 3 เรียนต่อญี่ปุ่น
ทุนที่ 4 เรียนต่อประเทศจีน

คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
- จบปริญญาตรี
-  ต้องมีผลสอบ TOEFL ตามกำหนด

การรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2555


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) โทร.02-4703113 http://www.kasikornbank.com/TH/CareersScholarship/Pages/Overview.aspx

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น