รับตรง โครงการผลิตบัณฑิตเฉพาะด้าน ม.พะเยา

UploadImage

          โครงการรับตรง “ โครงการผลิตบัณฑิตเฉพาะด้าน “สาขาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร (Food Safety in AGRIBUSINESS) สาขาประมง และ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  เปิดรับสมัครตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป


สนใจติดต่อ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยพะเยา
โทร 054-466-666ต่อ 3140, 3156, 3247
www.agri.up.ac.th
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น