เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ป.โท-เอก

UploadImage


ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี 2555 ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิทยาเขตบางเขน เปิดรับสมัครถึงวันที่ - 29 กุมภาพันธ์2555

รายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัครโครงการปริญญาโท

http://www.isc.edu.ku.ac.th/specialprogram/data/ku_edu_sp_2555_01_03.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัครโครงการปริญญาเอก
http://www.isc.edu.ku.ac.th/specialprogram/data/ku_edu_sp_2555_01_23.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น