ม.เชียงใหม่ เปิดรับนร.เพื่อคัดเลือกรับเงินช่วยเหลือพิเศษ


UploadImage


ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่สอบติดโควตา มช. แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  

                คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายที่จะให้ความช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่สอบผ่านข้อเขียนระบบโควตาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555 โดยได้จัดหาเงินช่วยเหลือพิเศษ มูลค่า 6,000.-บาท เป็นค่าใช้จ่ายขั้นต้น  ในการเดินทางค่าที่พักและเครื่องแบบนักศึกษา วัสดุ อุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็นเพื่อไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
                โดยจะรับสมัครนัก เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือขาดผู้อุปการะ และสมควรได้รับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือพิเศษนี้ (ไม่จำกัดจำนวน) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครกรอกรายละเอียดติดรูปถ่ายและรูปถ่ายบ้านที่ นักเรียนอาศัยอยู่ ส่งให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่นักเรียนสังกัดอยู่เพื่อจะได้จัดส่งใบสมัคร ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไป ตั้งแต่วันที่ 9-27 มกราคม 2554
 
คุณสมบัติ
- นักเรียนของโรงเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่สอบผ่านข้อเขียนระบบโควตาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555
- ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือขาดผู้อุปการะ และสมควรได้รับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือพิเศษนี้.

กำหนดการ
ส่งแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุน ถึง 27 มกราคม 2555
สอบสัมภาษณ์  4 กุมภาพันธ์ 2555


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานทุนและบริการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. (053) 943037, 943032
โทรสาร (053) 943068, 943037, 943070
http://www.stu-aff.oop.cmu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น