รับตรงโครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรฯ


 UploadImage

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการทายาธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร  แลโครงการรับผู้มีความสามารถทางวิชาการ (รับตรง)  ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาคะแนน GAT PAT เท่านั้นนะคะ ทั้ง 2 โครงการมีกำหนดการเปิดรับสมัคร  ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2555 ค่ะ

คุณสมบัติ
                - นร.ชั้น ม. 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
                - GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
                - มีผลการสอบ GAT  ,PAT 1 ,PAT 2  เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30
                - ในโครงการทายาทฯ นักเรียนเป็นทายาทสายตรงของผู้ประกอบกิจการในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่เปิดรับ
                วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
                พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
                เทคโนโลยีชีวภาพ
                วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
                เทคโนโลยีการบรรจุ


กำหนดการ
เปิดรับสมัครถึง 3 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  13 กุมภาพันธ์ 2555
สอบสัมภาษณ์  15 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  15 กุมภาพันธ์ 2555
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-2562-5000
http://www.agro.ku.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น