รับตรง สถาปัตย์ จุฬาฯ นานาชาติ

 UploadImage

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ เพิ่มอีก 2 หลักสูตรนะคะ


ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555
 

 
ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555
 
 
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2555

น้องๆคนไหนที่สนใจ สามรถดาวน์โหลดรายละเอียดแต่ละโครงการได้จากเอกสารประกอบข่าวนะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักบริหารงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-2180209-10 โทรสาร : 02-2180208
http://www.admissions.chula.ac.th/international-program.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น