รับตรง โครงการรัสเซียศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

UploadImage

ทำไมควรเรียนรัสเซียศึกษา
 1. เป็นการศึกษาที่สอดคล้องกับความเปลี่ยน แปลงของโลกยุคปัจจุบันที่แต่ละประเทศจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจที่มี บทบาทต่อโลกมากอย่างประเทศรัสเซียแต่ชาวไทยยังมีความรู้น้อยเกี่ยวกับประเทศ นี้ซึ่งมีผลต่อการขยายความสัมพันธ์
  และการพึ่งพาอาศัยกันในด้านต่างๆอันจะเป็นการช่วยสร้างความเจริญและความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 2. นักศึกษาจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติในลักษณะสหวิทยาการด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรม ทำให้เป็นคนที่มีความรอบรู้มีโลกทัศน์กว้างไกล สามารถก้าวทันโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วได้
 3. นักศึกษาจะได้เรียนและฝึกฝนทักษะการใช้ ภาษารัสเซียตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงกับอาจารย์เจ้าของภาษาในลักษณะ การเรียนแบบกลุ่มย่อยซึ่งเน้นประสิทธิภาพของการเรียนการสอนและการนำไปใช้ จริงในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับชาวรัสเซียหรือชาวประเทศเครือรัฐอิสระ อีก11 ประเทศ
 4. นักศึกษาจะได้เรียนและฝึกฝนทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในระดับที่ต่อเนื่องจากความรู้ที่ได้เรียนในโรงเรียนกับอาจารย์ เจ้าของภาษาในลักษณะการเรียนแบบกลุ่มย่อยซึ่งเน้นประสิทธิภาพของการเรียนและ การสอนและนำไปใช้ในการทำงาน
 5. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถเข้าทำงานได้ทั้งในหน่วยงานของรัฐองค์กรระหว่างประเทศองค์กรภูมิภาค หรือนานาชาติหรือหน่วยงานของเอกชนที่ประกอบธุรกิจการค้ากับต่างประเทศและยัง สามารถสร้างงานของตนเองหรือศึกษาต่อในระดับสูง
 6. เป็นสาขาวิชาที่ทันสมัย ทั้งนี้ประเทศไทยโดยคณะศิลปศาสตร์มาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันอุดม ศึกษาแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนสาขาวิชานี้ในระดับปริญญาตรีในขณะที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศสเยอรมนี ญี่ปุ่น ต่างเห็นความสำคัญและจัดการเรียนการสอนสาขาวิชานี้มาช้านานแล้ว

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือคาดว่าจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนวันขึ้นทะเบียน  นักศึกษาและมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ใบเทียบวุฒิ ของกระทรวงศึกษาธิการมาแสดง
 2. คุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. ต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ย 6 ภาคเรียน(GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 

กำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือก
 
จำหน่ายใบสมัคร 13 กุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2555
รับสมัคร 2 เมษายน – 9 เมษายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 23 เมษายน 2555
สอบข้อเขียน 6 พฤษภาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 15 พฤษภาคม 2555
สอบสัมภาษณ์ 18 พฤษภาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 22 พฤษภาคม 2555
รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมโครงการฯ 22 – 25 พฤษภาคม 2555
เรียกตัวสำรอง รอบ 1 ประกาศให้ทราบอีกทีภายหลัง
เรียกตัวสำรอง รอบ 2 ในกรณีที่ยังไม่ครบจำนวน 100 คน
และยังไม่เลยกำหนดการของทางโครงการฯ
( ติดต่อในเวลาราชการ )
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการรัสเซียศึกษา
ห้อง ศศ.230 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2696-5663
http://www.russianstudies-tu.com


1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ2.6.56

  ติวสอบตรงคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรรัสเซียศึกษา ภาคภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สรุปเนื้อหาประกอบด้วยความรู้ทั่วไป + ประวัติศาสตร์+ อิทธิพลของรัสเชีย+ บุคคลสำคัญ
  และเหตุการณ์สำคัญของประเทศรัสเซีย +สอนการเขียนเรียงความเก็งข้อสอบสุดตรงจากรุ่นพี่
  ที่จบจากรัสเซียศึกษาโดยตรง

  สัดส่วนการคิดคะแนนสอบตรงคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรรัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์
  1. วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัสเซีย
  2. วิชาภาษาอังกฤษ
  คอร์สศิลปศาสตร์ หลักสูตรรัสเซียศึกษา ภาคภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รอบปิดเทอมใหญ่ เวลาเรียนทุกวันพฤหัสและศุกร์
  เวลาเรียน 09.30-12.30

  คอร์สศิลปศาสตร์ หลักสูตรรัสเซียศึกษา ภาคภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รอบเปิดเทอม เวลาเรียนทุกวันพฤหัส
  เวลาเรียน 17.30-20.30  สนใจติดต่อ 02 6111122 080 0705682 พี่ยู หรือ คลิ๊กไลค์แฟนเพจ.
  http://www.facebook.com/pages/Utopia-institute/300788360022599?ref=ts&fref=ts

  คลิ๊กไลค์แฟนเพจวันนี้ มีสิทธิลุ้นรับสิทธิทดลองเรียนฟรี 10ชั่วโมง

  ติว,รัสเซียศึกษา ,โครงการพิเศษ, russia studies ,ศิลปศาสตร์,ธรรมศาสตร์,รับตรง,กวดวิชา,ม.ธ.,tu,ADMISSION 57

  ตอบลบ