รับตรง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจฯ มทร.รัตนโกสินทร์


UploadImage

          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

สมัครด้วยตนเองที่ ห้องทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2555

วิชาที่สอบ (สอบวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555)
วิชาศึกษาทั่วไป (วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย , สังคม และความถนัดทางวิชาชีพ)

คุณวุฒิผู้รับสมัคร
ปวช.ทุกสาขา/ม.6ทุกแผนการเรียนติดต่อสอบถามได้ที่ 02-2265925 ต่อ 5402
รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.bpc.rmutr.ac.th/bit/ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น