ทุนป.โท สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

UploadImage 


สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เสนอทุนการศึกษาระดับปริญญาโท กว่า
100 ทุน!!
พร้อมเปิดหลักสูตรใหม่เตรียมรับมือกระแส ASEAN Economic Community

ที่ผ่านมา “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์”ได้เปิด สอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Business Management) แต่ในปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา สถาบันฯ ได้เปิดอีก   2 หลักสูตรใหม่เพิ่มเติม คือ

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์(Logistics Management)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)สาขาวิชากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (Strategic Human Resource and Organization Management)
          
            เพื่อสร้างนักบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก, นักบริหารจัดการโลจิสติกส์ และนัก HR มืออาชีพแก่ภาคธุรกิจให้พร้อมรับมือกับกระแส AECด้วย หลักสูตรที่มีความแตกต่างในด้านของรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษา เรียนรู้ผ่านCurrent Business Issuesที่เชื่อมโยงทฤษฎีสู่การแก้ปัญหาธุรกิจในภาคปฏิบัติ พร้อมกับโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจจากกว่า 2,000 บริษัทชั้นนำที่เป็นองค์กรเครือข่ายของ CP Allไปพร้อมๆกับการเรียน อีกทั้งยังพัฒนาห้องเรียนสู่ระดับสากล ด้วยการเชิญวิทยากรพิเศษ/ กูรูผู้มีประสบการณ์ จากบริษัทชั้นนำระดับนานาชาติมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การแก้ปัญหาจริงในโลก ธุรกิจอีกด้วย
         
           และในปีการศึกษา 2555 นี้ “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” มีโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับบุคคลทั่วไป จำนวนกว่า 100 ทุน โดยขณะนี้ทางสถาบันฯ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาและผู้ที่สนใจสมัครทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 31 มีนาคม 2555อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจหลักสูตรดังกล่าว สามารถมาเข้าฟังการบรรยายพิเศษ และทดลอง Sit in ในห้องเรียน MBA ของเราได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.pim.ac.th/mbaหรือสอบถาม โทร.0-2832-0280 / 081-481-7317 /อีเมลล์ mba@pim.ac.th