โควตา ลาดกระบังฯ 55 ขยายเวลารับสมัคร

UploadImage

         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษาละ 1 ครั้งโดยแบ่งการรับสมัครเป็น โควต้าประเภทต่างๆ รับตรง (สอบตรงที่คณะฯ)และแอดมิสชั่นกลาง โดยขยายเวลาสมัครจนถึงวันที่ 18 มกราคม 55

โควตาทุกประเภท ได้แก่
1. โควตานักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ รับจำนวนประมาณ 5 คน
2. โควตานักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีรับจำนวนประมาณ 5 คน
3. โควตาโครงการนักเรียนเรียนดี รับจำนวนประมาณ 5 คน
4. โควตาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) รับจำนวนประมาณ 10 คน
5. โควตานักเรียนช้างเผือก รับจำนวนประมาณ 5 คน

กำหนดการรับสมัคร

รายการ วันที่
1. รับสมัครโควตา  ขยายเวลาถึง 18 มกราคม 2555
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (โควตาทุกประเภท) 20 มกราคม 2555
3. สอบสัมภาษณ์ (โควตาทุกประเภท) 2-3 กุมภาพันธ์ 2555
4. ประกาศผลคัดเลือก (โควตาทุกประเภท) 3 กุมภาพันธ์ 2555
5. รายงานตัวและชำระเงิน (โควตาทุกประเภท) แจ้งให้ทราบวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

รายละเอียดทั้งหมด  http://www.it.kmitl.ac.th/admissions/undergrad/applyสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 02-723 4900 โทรสาร 02-723 4910ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น