ปฏิทิน สมัคร Admissions 55 มาแล้ว!!

UploadImage

       ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางหรือ Admissions  ประจำปี 2555 มาแล้วนะคะ!!!

- จำหน่ายระเบียบการ วันที่ 4-20 เมษายน 2555
- และรับสมัครทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th วันที่ 11-20 เมษายน 2555 นี้นะคะ

 
UploadImage


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สถานที่ : อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชั้น 3 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2354-5150-2, 0-2610-5434
โทรสาร 0-2354-5155-6
E-mail : contact@cuas.or.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น