รร.เทพศิรินทร์ จัดทดสอบความรู้ ป.6 ชิงโล่เกียรติยศ

UploadImage

          โรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กำหนดจัดทดสอบความรู้ป.6 สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 (เทพศิรินทร์ Pre-Test 2555) ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ชิงโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ องคมนตรี (นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

การสมัคร
- นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านทางhttp://www.dspretest.com

- หรือ สมัครทางไปรษณีย์ ที่ ตู้ ปณ. 113 ปณ.ศ. ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. จนถึงวันที่ 12 ก.พ. 2555

- และจะเปิดรับสมัครที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ในวันที่ 29 ม.ค. และ 11 - 12 ก.พ. 2555 เวลา 9.00-16.00 น. ดู
ดูรายละเอียดได้ที่ 
http://www.debsirin.ac.th
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 085-447-9831ถึง2 และ 02-2254547