รับตรงวารสารศาสตร์ฯ B.J.M. ธรรมศาสตร์


UploadImage

อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจ สำหรับน้องที่อยากเรียนด้านวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชนค่ะ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษา ในโครงการหลังสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  โดยจะเปิดรับถึงวันที่ 20 มกราคมนี้ค่ะ

โครงการหลักสูตรวารสารศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ“ Bachelor of Arts in Journalism (Mass Media Studies) : B.J.M.” เปิดสอนระดับปริญญาตรี โดยการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คุณสมบัติ สำหรับนักเรียนไทย ในสายสามัญหรือเทียบเท่า
- ต้องมี GPAX5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
                SAT  กำหนดขั้นต่ำ 1,100 คะแนน
                TOEFL กำหนดขั้นต่ำ 500 คะแนน หรือ 61 คะแนนสำหรับ Internet Based Test (IBT) หรือ 173 คะแนนสำหรับ Computer-Based Test (CBT)
                IELTS กำหนดขั้นต่ำ 5.5 คะแนน
                TU-GET กำหนดขั้นต่ำ  500 คะแนน

ค่าสมัครสอบ 1000 บาท

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัครถึง 20 มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  27 มกราคม 2555
สอบข้อเขียน 4 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศผลสอบข้อเขียน 17 กุมภาพันธ์ 2555
สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ   24 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษา   9 มีนาคม 2555


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฝ่ายรับเข้าศึกษา  โทร. 085-2511956  ในเวลาราชการ