สทศ.เปิดรับสมัคร นร.ป.6-ม.3สอบโอเน็ต ฟรี 16-30 ม.ค. นี้

UploadImage

ผอ. สทศ. กำหนด นักเรียนเทียบเท่า ป.6 และ ม.3ที่จะสอบ ม. 1 และ ม.4 โรงเรียนสังกัด สพฐ. ให้สมัครสอบ โอเน็ต 16-30 มกราคมนี้

         นายสัมพันธ์พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)มีนโยบายและ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2555 โดยกำหนดการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงต้องใช้วิธีการ สอบคัดเลือกและใช้ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวสทศ.จึงกำหนดให้นักเรียนเทียบเท่า ป.6 และ ม.3 ที่ประสงค์ใช้คะแนนโอเน็ตเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ม. 1 และ ม.4 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ให้สมัครสอบโอเน็ตผ่านเว็บไซต์สทศ.www.niets.or.th ตั้งแต่วันที่ 16-30 มกราคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่6 กุมภาพันธ์สอบโอเน็ต ป.6 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ส่วน ม.3 สอบวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์และประกาศผลสอบวันที่ 28 เมษายน

          "ถือเป็นครั้งแรกที่ให้นักเรียนนำคะแนนโอเน็ต ไปใช้ในการสมัครเข้าเรียนกับโรงเรียนสังกัด สพฐ.โดยนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นสทศ.ขอย้ำให้นักเรียนรีบมาสมัครตามเวลาที่กำหนด เพื่อประโยชน์ของนักเรียนเองส่วนการจัดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปี 2555 ที่นำคะแนนไปใช้ประกอบการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับ ตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ที่สอบไปเมื่อวันที่ 7-8 มกราคมนั้น ทุกอย่างเรียบร้อยดี" นายสัมพันธ์กล่าว
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น