ขยายเวลารับสมัคร คณะนิติศาสตร์ มธ. ปี 55

UploadImage

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2555 ดังนี้

1.       หลักสูตรนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต (ปริญญาตรี)
2.       หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
3.       หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
4.       หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)
5.       หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน
6.       หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ปริญญาเอก)


***โดยขยายเวลารับสมัครและการชำระเงินค่าสมัครได้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 55


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.law.tu.ac.th , www.grad.law.tu.ac.th
สอบถามโทร.02-613-2147

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น