โควตา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรฯ สำหรับบุตรเกษตรกร 55

UploadImage

          สำหรับน้องๆ ที่เป็นบุตรเกษตรกรที่มีฟาร์มปศุสัตว์ วันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยมีข่าวรับตรงมาฝากค่ะ คือโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาต่อในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ โควตาพิเศษ สำหรับบุตรเกษตรกรประจำปี 2555

จำนวนรับเข้าศึกษา 10 คน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1 สำเร็จการศึกษาตาหลักสูตรชันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชันมัธยมหรือทียบเท่า
2 เป็นบัตรตามกฎหมายของเจ้าขอฟาร์มปศุศัตว์ที่ผ่านการรับรองมาตราฐานและมีระยะเวลาของการประกอบกิจการอย่างต่อเนท่องไม่น้อยกว่า 3 ปี

UploadImage

กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 ธันวาคม  2554  ถึงวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555
- ทางไปรษณีย์(ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555)
-ด้วยตนเอง  (ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม  2554 ถึงวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555)
 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทร. 034-351901-3, 355549-50 หมายเลขภายใน 3450-54
โทรสาร 034-351405 หมายเลขโทรสารภายใน 3455    
เว็บไซต์ www.vet.ku.ac.th  / www.vet.kps.ku.ac.th  / www.kps.ku.ac.th 


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น