อบรมเชิงปฏิบัติการวาดเส้นนิเทศศิลป์ ครั้งที่ 3 สมัครฟรี!!

UploadImage

          โครงการติววาดเส้นแบบเป็นกันเองของสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โครงการนี้ฟรีตลอดงาน สำหรับทั้งนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจศิลปะ โดยจะมีการสอนวาดเส้นพื้นฐานอันเป็นพื้นฐานของงานออกแบบต่างๆ การทำสื่อ และงานศิลปะหลายๆ สาขา ระหว่าง วันที่ 13 - 16 มกราคม 2555 หากผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา การเข้าอบรมครั้งนี้มีคะแนนเสริมให้ 10% ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 087-8300518 (แผนกรับสมัคร)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น