ทุน Sydney Business School มหาวิทยาลัยวูลลองกองSydney Business School มหาวิทยาลัยวูลลองกอง มอบ partial tuition scholarships จำนวน 15ทุน ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ที่สมัครเรียนในปี 2012ของหลักสูตรดังต่อไปนี้

หลักสูตร
Master of Business Administration - MBA  มูลค่าทุน AUD 8,347
Master of International Business - MIB มูลค่าทุน AUD 5,565
Master of Science (Logistics) มูลค่าทุน AUD 5,565
Master of Project Management มูลค่าทุน AUD 5,565
Master of Retail Management มูลค่าทุน AUD 5,565
Master of Management มูลค่าทุน AUD 5,565

 


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. จบปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.75ขึ้นไป
2. นักศึกษาต้องมีผลภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.1) นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยที่เป็นหลักสูตร International Program
- เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.8ขึ้นไป ไม่ต้องยื่นผลภาษาอังกฤษ IELTS / TOEFL และได้รับการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
- เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.8  ต้องยื่นผลภาษาอังกฤษ IELTS (Academic) Overall 6.5หรือ TOEFL Internet: 88
2.2) นักศึกษาที่ไม่ได้จบการศึกษาในหลักสูตร International Program ต้องยื่นผลภาษาอังกฤษ IELTS (Academic) Overall 6.5หรือ TOEFL Internet: 88


หมายเหตุ หากนักศึกษามีผลภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทางมหาวิทยาลัยมีศูนย์ภาษาสำหรับเตรียมความพร้อมในการเรียนหลักสูตรปริญญาโท


ขั้นตอนการสมัคร
· สมัครเพื่อขอทุนภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2554 (เริ่มเรียน Trimester 1 ปี 2012)
· สมัครเพื่อขอทุนภายในวันที่ 16 มีนาคม 2555 (เริ่มเรียน Trimester 2 ปี 2012)
· สมัครเพื่อขอทุนภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 (เรีมเรียน Trimester 3 ปี 2012)
· กรอกและส่งใบสมัครขอเพื่อทุนพร้อมใบสมัครเพื่อเข้าศึกษา และแนบใบปริญญาพร้อม transcript ของระดับปริญญาตรี

 

หลักฐานการสมัคร
1. Transcript
2. ผลภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนทาง e-mail
วันที่ 23 ธันวาคม 2554 (สำหรับ Trimester 1)
วันที่ 30 มีนาคม 2555 (สำหรับ Trimester 2)
วันที่ 22 มิถุนายน 2555 (สำหรับ Trimester 3)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel. 02-7191655-6
http://www.uow.edu.au/sbs/sbscourses/scholarships/UOW100704.html