พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ GAT-PAT

 
น้อง ๆ ที่มีปัญหาในการเข้าไปพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ GAT/PAT ไม่ได้
ขณะนี้สามารถเข้าไปพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้แล้วนะคะ


ตามลิงค์นี้เลยค่ะ http://www.onetresult.niets.or.th/gpsregisterweb/


 
มีปัญหาหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35-36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0-2217-3800 โทรสาร: 0-2219-2996  ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8:00 - 19:00 น.