โควตารับตรง ม.เกษตร กำแพงแสน

UploadImage

รับตรงโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษา ต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โควตารับตรง) ประจำปีการศึกษา 2555  เปิดรับสมัคร 31 มกราคม 2555

คณะที่เปิดรับ
คณะเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์
 
โดยแต่ละคณะจะกำหนดคุณสมบัติ แผนการเรียน คะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม  GPAX  และ  GPA 5 ภาคเรียน   ตามที่แต่ละคณะสาขากำหนด โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากคะแนนการสอบ GAT PAT  ครั้งที่ 1/2555  ตามค่าน้ำหนักที่คณะกำหนดค่ะ

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร  31 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  23 กุมภาพันธ์ 2555
สอบสัมภาษณ์  28 กุมภาพันธ์  2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  28 กุมภาพันธ์  2555
 

ติดต่อสอบถามได้ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 034 351053-6
http://www.kps.ku.ac.th/