สทศ.พร้อมจัดสอบ GAT PAT 24-27 ธ.ค.

UploadImage

สทศ.พร้อมจัดสอบ GAT PAT 24-27 ธ.ค.

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม นายสัมพันธ์พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะ นี้สทศ.พร้อมจัดทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ(PAT)ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งกำหนดสอบวันที่  24-27 ธันวาคมนี้ พร้อมกันทั่วประเทศโดยผู้มีสิทธิสอบมีจำนวน 323,980 คนศูนย์สอบ จำนวน 19 ศูนย์ที่ผ่านมาสทศ.ได้จัดส่งข้อสอบ GAT/PAT ไปยังศูนย์สอบต่างๆ เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งยังได้กำชับให้ศูนย์สอบประสานไปยัง กรรมการคุมสอบทั้งหมดให้ดำเนินการจัดสอบและควบคุมการสอบอย่างเคร่งครัดโดย เฉพาะต้องตรวจผู้เข้าสอบทุกคนว่ามีหลักฐานตามข้อปฏิบัติการสอบGAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2554 ด้วย

          "จากเหตุการณ์ น้ำท่วม ทำให้สทศ.ต้องปรับเปลี่ยนสนามสอบให้กับผู้สมัครสอบหลายครั้ง ดังนั้นฝากเตือนนักเรียนที่จะเข้าสอบทุกคนให้เข้าไปตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและ สนามสอบอีกครั้งที่www.niets.or.th เพื่อจะได้ไม่ไปผิดสนามสอบ และขอย้ำให้นักเรียนอ่านข้อปฏิบัติการเข้าสอบ GAT/PAT ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการสอบ"นายสัมพันธ์กล่าว
ขอบคุณหนังสือพิมพ์มติชน