ทุนสหภาพยุโรป ปริญญาโท 6 สาขา

UploadImage

ข่าวดีสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการได้รับทุนการศึกษาเรียนฟรีในประเทศฝรั่งเศสและประเทศ อื่นๆ ในภูมิภาคยุโรป โดยสามารถเข้าไปสมัครหลักสูตรพร้อมขอรับทุนการศึกษาของสหภาพยุโรป (Erasmus Mundus) ซึ่งกำลังเปิดรับ 6 สาขา
 
1. Agriculture

2. Engineering, Manufacture and Construction

3. Science, Mathematics and Computing

4. Health and Welfare

5. Humanities and Social Sciences

6. Business and Law

 กำหนดการรับสมัครของ หลักสูตรแต่ละมหาวิทยาลัย
 
AGRICULTURE
• AGRIS MUNDUS – MSc in Sustainable Development in Agriculture
www.agrismundus.eu
Deadline: February 3rd, 2012

• EMAE - European Master in Applied Ecology
www.master-emae.org
Deadline: January 15th, 2012

• FIPDes - Food Innovation and Product Design
www.fipdes.eu
Deadline: January 15th, 2012

• VINIFERA EUROMASTER - European Master of Science of Viticulture and Enology
http://vinifera-euromaster.eu
Deadline: January 31st, 2012

• MSc EF - Master of Science in European Foresty
www.europeanforestry.net
Deadline: April 30th, 2012


Engineering, Manufacturing and Construction

• IMACS - International Master in Advanced Clay Science
www.master-imacs.org
Deadline: January 31st, 2012

• MACLANDS - Master of Cultural Landscapes
www.maclands.fr
Deadline: January 31st, 2012

• EURMed - Etudes Urbaines en Régions Méditerranéennes
http://erusmus-mundus.eurmed.univ-cezanne.fr
Deadline : May 30th, 2012


• MaMaSELF - Master of Materials Science exploiting European Large Scale Facilities
http://etudes.univ-renne1.fr/mamaself
Deadline: January 26th, 2012

• ME3 - European Joint Masters in Management and Engineering of Environment and Energy
www.mastereurope-me3.org
Deadline: Mid May 2012

• OPSCITECH - Optics in Science and Technology
www.master-optics.eu
Deadline: February 15th, 2012

• EMM-Nano - Erasmus Mundus Master in Nanoscience and Nanotechnology
www.emm-nano.org
Deadline: January 31st, 2012

• EU4M - European Union Master's Course in Mechatronic and Micro-mechatronic Systems
www.eu4m.eu
Deadline: January 15th, 2012

• FUSION-EP - European Master in Nuclear Fusion Science and Engineering Physics
www.em-master-fusion.org
Deadline: January 1st
, 2012 (Online) / January 15th, 2012 (Paper)

• MEEES - Masters in Earthquake Engineering and Engineering Seismology
www.meees.org
Deadline: January 25th, 2012

• reCity - Erasmus Mundus Master Course in City Regeneration
www.fisd.eu/recity
Deadline: February 4th, 2012

• SpaceMaster - Joint European Master in Space Sceince and Technology
www.spacemaster.eu
Deadline: January 16th, 2012


Science, Mathematics and Computing
 
• ALGANT - International, integrated Master course in Algebra, Geometry and Number Theory
www.ALGANT.eu
Deadline: February 10th, 2012


• ASC - MSc in Advanced Spectroscopy in Chemistry
www.master-asc.org
Deadline: January 15th, 2012

• MESC - Master in Materials for Energy Storage and Conversion
www.u-picardie.fr/mundus_MESC
Deadline: January 31st, 2012

• SERP-Chem - International Master in Surface, Electro, Radiation, Photo-Chemistry
www.serp-chem.eu
Deadline: January 15th, 2012

• VIBOT - Erasmus Mundus Masters in Vision and Robotics
www.vibot.org
Deadline: January 13th, 2012

• MATHMODS - Mathematical Modelling in Engineering : Theory, Numerics, Applications
www.mathmods.eu
Deadline: January 31st, 2012

• MEME - Erasmus Mundus Master Programme in Evalutionary Biology
www.evobio.eu
Deadline: January 15th, 2012

• TCCM - Euromaster on Theoretical Chemistry and Computational Modelling
www.emtccm.org
Deadline: January 31st, 2012

Health and Welfare

• EDAMUS - Sustainable Management of Food Quality
http://www.master-edamus.eu
Deadline: January 30th, 2012

 
Humanities and Social Sciences

• CWCN - Crossways in Cultural Narratives
http://www.munduscrossways.eu
Deadline: January 31st, 2012

• EUROMIME - Master européen en Ingénierie des Médias pour l'Education
www.euromime.org
Deadline : January 16th, 2012

• Europhilosophie - German and French Philosophy in the European Context
www.europhilosophie.eu/mundus/
Deadline: January 27th, 2012

• MITRA - Médiation interculturelle : identités, mobilités, conflits
http://mitra.ifres.info
Deadline: January 15th, 2012

• IMQP - International Master in Quaternary and Prehistory
http://web.unife.it/progetti/esarmusmundus
Deadline: February 10th, 2012

• LCT - European Masters Program in Language and Communication Technologies
http://lct-master.org
Deadline: January 31st, 2012

• MCEMESV - Master Conjoint Erasmus Mundus en Etude du Spectacle Vivant
www.spectacle-vivant.eu
Deadline: January 15th, 2012

• MUNDUSFOR - Formation de professionnels de la formation
www.ugr.es/~mundusfor/
Deadline: January 10th, 2012


Business and Law

• EMIN - Erasmus Mundus Joint Master in Economics and Management of Network Industries
www.upcomillas.es/emin
Deadline: January 31st, 2012

• EMTTLF - European Masters in Transnational Trade Law Finance
www.transnational.deusto.es/EMTTL
Deadline: February 12th, 2012

• IMMIT - International Master in Management of Information Technology
www.immit.eu
Deadline: April 1st, 2012