โครงการ Fulbright Scholarship

UploadImage

     
ทุนการศึกษาในการเรียน ณ สหรัฐอเมริกา
      สหรัฐอเมริกาได้มีการสนับสนุนทางการศึกษาและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา เยาวชนจากทั่วโลกมากมายมานับศตวรรษ  โดยหนึ่งในโครงการที่โดดเด่น คือ โครงการ Fulbright Scholarship ที่ให้การสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่นักเรียนกว่า 8,000 คน จากหลากหลายเชื้อชาติและหลากหลายสาขาวิชา  ดังนั้นถ้าคุณกำลังวางแผนว่าจะศึกษาต่อที่อเมริกาคุณก็อาจจะมีสิทธิที่สมัครโครงการนี้ได้
      โครงการ Fulbright Scholarship ก่อ ตั้งขึ้นในปี 1946 และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐมาโดยตลอด   ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการแลกเปลี่ยนที่สำคัญที่นำเอานักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถจากทั่วทั้งโลกมาศึกษาและมาทำวิจัย ณ สหรัฐอเมริกา
      โดยโครงการยังสนับสนุนนักเรียนสหรัฐในการเข้าร่วมการทำวิจัยในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกอีกด้วย  เพราะจุดมุ่งหมายของโครงการนี้ คือ การเพิ่มความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ และสร้างเสริมความสัมพันธ์ของผู้นำผ่านการร่วมมือทางการศึกษา
      ในทุกๆปี  คณะกรรมของโครงการ Fulbright Scholarship  และสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศต่างๆทั่วโลก จะเปิดรับใบสมัครจากผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการจากหลากหลายสาขา  ทั้งเพื่อไปศึกษาต่อและเพื่อไปทำงานวิจัย  ซึ่งจะมีการเปิดอยู่หลายโครงการด้วยกัน  ดังนั้นคุณควรอ่านและทำความเข้าใจให้ดี แล้วดูว่าโครงการใดเหมาะกับคุณ :
      เป็นโครงการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, คนทำงานรุ่นใหม่ และศิลปินจากต่างประเทศ ที่ต้องการเข้ามายังสหรัฐอเมริกาเพื่อเรียนและทำวิจัย   โดยทุนการศึกษาบางทุนเป็นทุนที่มีขึ้นหลังจากที่เรียนปีแรกผ่านไปแล้ว
      เป็นโครงการที่ให้โอกาสสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษรุ่นใหม่จากต่างประเทศ ได้เข้ามาพัฒนาทักษะให้ดีขึ้นและเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมและ สังคมอเมริกันให้กว้างขวางขึ้น  ด้วยการเข้ามาศึกษาในด้านภาษา ณ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐอเมริกา
      เป็นหนึ่งในส่วนประกอบของโครงการสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีความสามารถเป็น ที่โดดเด่น  โดยสนับสนุนการเรียนในระดับปริญญาเอก ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำในสาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
      แต่ถ้าคุณเริ่มต้นทำงานในสายอาชีพของคุณเรียบร้อยแล้ว  อย่าเพิ่งคิดว่าโอกาสในการท่องเที่ยวและการศึกษาในต่างประเทศของคุณจะหมดไป  เพราะโครงการ Fulbright scholarship ก็มีการให้เงินสนับสนุนแก่คนทำงานรุ่นใหม่ที่ต้องการประสบการณ์การทำงานใน สหรัฐอเมริกาด้วย :
      เป็นโครงการที่นำเอาผู้ทำงานที่มีความโดดเด่นจากประเทศกำลังพัฒนาให้เข้ามา ยังสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี  โดยเข้าร่วมการเรียนหลักสูตร non-degree program พร้อมๆกับการได้รับประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญจริง
      เป็นโครงการสำหรับผู้ทำงานรุ่นใหม่และศิลปินจากต่างประเทศให้เข้ามาเรียนและ ทำวิจัยในสหรัฐอเมริกา  โดยทุนการศึกษาบางทุนเป็นทุนที่มีขึ้นหลังจากที่เรียนปีแรกผ่านไปแล้ว
 
หลักเกณฑ์ในการรับสมัคร
      ถึงแม้ว่าจะมีหลักเกณฑ์มากมายสำหรับการสมัครทุนการศึกษาที่คุณต้องการ  แต่อย่างน้อยผู้สมัครจะต้องมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และได้รับวิทยฐานะว่าเป็น bachelor's degree  ส่วนในเรื่องของความสามารถทางการเรียนที่ยอดเยี่ยมและการเป็นมีความเป็นผู้ นำนั้น  จะเป็นส่วนที่คณะกรรมการของแต่ละประเทศจะเป็นผู้ตัดสิน
      ใบสมัครและขั้นตอนต่างๆในการสมัครนั้น ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ  ลองเข้าไปในเว็บไซต์โครงการ Fulbright scholarship ประจำประเทศไทย สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติม และดูว่าคุณสามารถไปสมัครได้ ณ ที่ใด   โดยวันกำหนดเส้นตายในการปิดรับสมัครก็แตกต่างกันเช่นกัน  ดังนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณจะต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่คุณได้รับนั้นถูก ต้อง
------------------------------------------------
ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น